Proč do toho jít?

 

Náš projekt je založen na předpokladu, že majitelé firem jsou v rámci zákona králi ve svých firmách a mohou svým vědomým rozhodnutím a závazkem výrazně ovlivnit firemní kulturu a chování firmy. Dále jsme založili projekt na poznatku, že naprostá většina podnikatelů podniká poctivě. Proto věříme, že pokud tato poctivá většina začne veřejně šířit své postoje, dojde k pozitivní změně společenského klimatu a tím i k ozdravení podnikatelského prostředí. Prvním krokem pokud se chcete zapojit je tedy rozhodnutí majitele firmy, že bude podnikat poctivě a vzdá se korupčního jednání, i když tím případně ztratil nějaký krátkodobý prospěch. Poté je důležité, aby proběhla ve firmě diskuse, co to znamená podnikat bez korupce. Tím se vydiskutují mezi lidmi hodnoty, uzavřou dohody, naleznou hranice a mantinely o tom, co je v pořádku a co již nikoli. Dále se tyto dohody sepíší do prohlášení, které se uveřejni nejlépe na webových stránkách. Poté se firma zaregistruje zdarma jako podporovatel projektu na www.podnikamebezkorupce.cz a stáhne si logo, které zabuduje do své korporátní identity. Logo umístí zejména na vydané faktury, obchodní korespondenci, patičky emailů, a na své webové stránky. Dále je možné umístit logo na etikety produktů, pokud je to vhodné. Cílem je inspirovat své okolí k tomu, aby se k této aktivitě přihlásilo také. Pokud se zapojí do projektu dostatek firem, začneme působit na společenské klima a tím skutečně můžeme změnit normy chování v naší zemi a vytlačit korupčníky a podvodníky na pokraj společnosti, kam patří.

Návod na připojení nových příznivců PBK

 

Závazná pravidla a podmínky pro připojení nových příznivců PBK
 
Pokud se chcete stát přiznivcem našeho sdružení Podnikáme bez korupce, je potřeba podstoupit tyto kroky:
 
A) rozhodnutí majitele o vstupu
B) vnitrofiremní diskuse, z níž vzejde závazek, který bude následně zveřejněn na webu
C) registrace na http://www.podnikamebezkorupce.cz/Pripojte-se
D) v sekci "ke stazeni" zkopírování našeho loga a jeho zveřejnění na Vašem webu, fakturách et cetera
E) šíření myšlenky mezi svou sféru vlivu
G) dodržování svého závazku
 
Děkujeme

 

Jak vznikla myšlenka Podnikáme bez korupce?

V roce 2010 se na setkání podnikatelů v Praze sešlo asi padesát majitelů firem, které spojovaly myšlenky „vědomého byznysu“.  Vytvořila se skupina, která se rozhodla založit občanské sdružení.  Hovoří se totiž jen o negativních příkladech korupce a korupčního jednání, my jsme si však jisti, že  existuje mnoho firem, které mají čistý štít a jejich podnikání je bezkorupční. Jak napovídá název sdružení, nebojujeme proti korupci, takových aktivit je v České republice hodně. Naším záměrem je rozšířit vědomí o tom, že je u nás mnoho firem, které podnikají bez korupce. Dobré myšlenky mají dnes tendenci šířit se rychleji než dříve. Společnost je nyní nastavena tak, že pozitivní vzory vnímá a hlásí se k nim.

Kdo jsou členové sdružení?

Rozlišujeme mezi  příznivci a členy – členové  jsou zakladatelé (Členy jsou v tento okamžik Heinrich Homola, Radim Věntus, Martin Hausenblas, Zdeněk Ungrád, Jaroslav Kuchař, Daniel Maťák, Lenka Papadakisová, ADLER Czech, a.s.). Příznivců máme zatím desítky. A to již nyní, kdy veřejně informujeme o našem sdružení. Příznivce jsou všichni, kdo se chtějí zapojit a veřejně se k myšlence Podnikáme bez korupce přihlásit.

Jak se přihlásit?

Informace jsou na www.podnikamebezkorupce.cz.

Co chcete tímto hnutím dosáhnout?

Jednoduše řečeno – chceme upozorňovat na bezkorupční prostředí a dávat příklad, že podnikat bez korupce je možné. Tím, že firmy vystoupí z anonymity, budou příkladem pro další.  Chceme zvýšit veřejné vědomí v tom, že úspěch je dosažitelný legální cestou. Nedomníváme se, že ti, kteří dávají přednost korupčnímu jednání, přestanou, ale pokud bude hodně firem sdílet naši myšlenku, budou to mít složitější.

Posláním je tedy šířit mezi podnikateli myšlenku o podnikání bez korupce a dosáhnout u veřejnosti znalosti a vnímání bezkorupčního chování.

Jaká je vaše definice korupce?

Když důvodem pro uzavření obchodu je osobní výhoda nebo odměna, namísto prospěchu firmy a business kritérií. Nedávat nikomu výhodu na úkor někoho jiného.

Ve stanovách píšete, že členové nebudou přijímat ani dávat úplatky. Je káva úřednici na finančním úřadu úplatkem?

Tuto otázku si každá firma musí vyřešit sama, vnitrofiremní diskuse na toto téma je velmi důležitý proces někdy velmi očistným efektem.

Věříte v nekorupční společnost? Žebříčky ukazují, kde je větší a kde je menší.

Jsme realisté, nejde nám o víru, každá společnost se chová podle nastavených principů, co je normální v jedné zemi,  není přijatelné v další. Nejsme soudci a nesrovnáváme. Naším cílem je rozšiřovat myšlenku  bezkorupčního podnikání.

Je podle vás korupce záležitostí systému nebo selhání jednotlivců, které jim přináší značné obohacení (v případě ...

...státních zakázek)? Vy sami také vždy nemůžete ovlivnit chování vašich zaměstnanců  

Každý systém je stvořen lidmi, a každý jednotlivec něco může změnit, platí to jak pro malé systémy, tak pro velké firmy, státní podniky i stát samotný.

Mnozí majitelé si myslí, že podnikají poctivě, a někdy se překvapení se dozvědí, že ve skutečnosti tak tomu u některých jednotlivců není. To je ale otázkou interních auditů a zákoníku práce.

Existuje proti korupci několik aktivit, proč přicházíte s další, v čem se lišíte?

My nejsme jedna z dalších proti korupci, ale první pro podnikání bez korupce. Chceme vytvořit platformu, jeviště pro pozitivní příklady a vzory.

Máme zákony, ale nedodržují se, korupční kauzy se vyšetřují, ale nikdy se moc nevyšetří, domníváte se, ...

... že pozitivní přístup pomůže aslespoň někde nastavit vámi chtěné vnímání?

Určitě ano! Máme zákony, ale ty se nedodržují.  Jde nám o ozdravění klimatu. Pokud se nastaví klima, aby prospívalo bezkorupčnímu byznysu, bude to příznivé pro celou společnost. Převážná většina takovéto klima vítá.  Díky společenským změnám podnikatelé cítí, že jsou spoluodpovědní za prostředí, ve kterém žijí, a chtějí nastavit transparentní systémy. Politici jsou od toho, aby zastupovali zájmy, jejich společenská kontrola bude brzy výrazně vyšší.

Jaké si sdružení klade měřitelné cíle, čeho chce dosáhnout za rok?

Mít co největší počet příznivců, kteří bezkorupční jednání vnímají jako konkurenční výhodu. Ovlivnit klima ve společnosti. Ačkoliv se naše aktivita týká především podnikatelů, víme, že zaujala i státní správu, zejména starosty obcí. Obce přece také podnikají.

Jde to skutečně bez korupce?

Mediální prostor patří těm, kteří  se chovají nezákonně.  Převážná většina, která podniká bez korupce, je neviditelná. Ve společnosti je již „energie“ společenská poptávka po transparentnosti., téma  korupce je mimořádně silné a  podnikatelé, kteří se přihlásí či nějak podpoří aktivitu Podnikáme bez korupce,  pomohou  tomu, že korupční jednání bude komplikovanější.

Powered by EasyWeby.cz 2018