Pravidla pro používání loga

Komu je to určeno

Logo PBK je určeno především pro podnikající právnické či fyzické osoby (dále jen Podnikatel) za dále uvedených podmínek:

  1. zveřejnění definice, co pro podnikatele znamená podnikat bez korupce na své www stránce samostatně k tomu určené před tím, než začne logo používat.
  2. stránka musí mít název: „podnikáme bez korupce“ a musí být dosažitelná z homepage jedním nebo dvěma kliknutími.

Co to znamená

Definice, co pro Podnikatele znamená podnikat bez korupce, obsahuje minimálně tyto náležitosti:

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

Podmínky

 

Pokud se chcete stát přiznivcem našeho sdružení Podnikáme bez korupce, je potřeba podstoupit tyto kroky:
 
A) rozhodnutí majitele o vstupu
B) vnitrofiremní diskuse, z níž vzejde závazek, který bude následně zveřejněn na webu
C) registrace na http://www.podnikamebezkorupce.cz/Pripojte-se
D) v sekci "ke stazeni" zkopírování našeho loga a jeho zveřejnění na Vašem webu, fakturách et cetera
E) šíření myšlenky mezi svou sféru vlivu
G) dodržování svého závazku
 

Při splnění výše uvedených podmínek může podnikatel používat logo bez omezení.

Varianty použití

Použít logo znamená využít jednu, několik či všechny následující varianty:

  1. zobrazit logo na dokumentech Podnikatele (faktury, dodací listy, obálky, hlavičkový papír atp.)
  2. zobrazit logo na homepage, případně dalších www stránkách.
  3. zobrazit logo v propagačních materiálech, katalozích atp.
  4. zobrazit logo na autech, budovách a dalších reklamních nosičích.
  5. zobrazit logo při reklamních kampaních, eventech, setkáních zaměstnanců atp.
Powered by EasyWeby.cz 2018