Naše vize a cíle

Naše vize a cíle

Šíření principu podnikání bez korupce

Vnímání veřejnosti je značně zkreslené bezpočtem zveřejněných korupčních kauz.

V masmédiích je totiž věnováno mnohem více prostoru aférám a senzacím.

Chceme zviditelnit, že podnikajících bez korupce je mnohem víc, než se zdá.

Spojení do sítě

Spojením jednotlivců vzniká síla celku - a může tak být mnohem více patrná. V podnikatelské poctivosti se někteří cítí osamoceně a někdy až skoro nepatřičně. Pro podnikání bez korupce je však dost důvodů a ty mají hlubší smysl.

Jde nám o dosažení co nejvyššího povědomí veřejnosti o podnikání bez korupce a o maximální množství přihlášených k těmto principům.

K šíření této myšlenky může přispět každý – třeba svým přihlášením se k principům Podnikáme bez korupce a používáním loga.

Umožnit výhody

Chceme zviditelnit byť i jen zdánlivě nepatrné výhody, které mohou být s poctivým podnikáním spojeny. Svým propojením získávají všechny zúčastněné firmy - narůstá tak na síle obraz komunity všech poctivě podnikajících a výhodou to je i pro hodnocení internetových stránek webovými vyhledávači.

A mimo jiné - už jen to, že podnikáte bez korupce, může být Vaší (a někdy i tou rozhodující) konkurenční výhodou – ovšem jen bude-li to vašim klientům zřejmé. Je tedy třeba dát o tom vědět.

Powered by EasyWeby.cz 2018