Transparentní účet

Díky transparentnímu účtu si můžete ověřit, jakým způsobem nakládáme s prostředky. Náš účet není chráněn bankovním tajemstvím a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu.

Bankovní účet: 6000291001/5500

Powered by EasyWeby.cz 2018